Почитувани,

На ден 18.10.2021 (понеделник) од 12:00 е закажана јавна одбрана на докторска дисертација на кандидатот Емил Станков со наслов "Паметно генерирање на прашања за програмски јазици".

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.