Почитувани студенти,

Ве информираме дека редовната настава за учебната 2021/2022 година на ФИНКИ ќе започне од 04.10.2021.

Распоредот на часови за првата недела ќе биде објавен најдоцна до Недела 03.10.2021 до 12:00 на огласната таблa на сајтот на ФИНКИ.

Наставата ќе се одвива преку системите за далечинско учење  на ФИНКИ.