По завршувањето на вториот уписен рок на ФИНКИ, за сметка на рангираните пријавени кандидати кои не донесоа документи за запишување, останаа слободни места за третиот уписен рок на повеќето насоки и тоа:

Насока

Државна

Кофинансирање

СИИС

0

0

SEIS

0

1

ПИТ

0

0

ИМБ

0

2

КИ

0

56

КН

0

9

КЕ

1

0