Заверувањето на летниот семестар и уписот на зимскиот семестар ќе се врши од 15.09.2021 до 20.09.2021 година. Детали можете да погледнете во официјалното соопштение во прилог.

Исто така во прилог е листата на предмети за зимскиот семестар за академската 2021/2022 година. Листата е прелиминарна и активирањето на изборните предмети зависи од бројот на студенти кои ќе се пријават за предметот.