По завршувањето на првиот уписен рок на ФИНКИ, за сметка на рангираните пријавени кандидати кои не донесоа документи за запишување, останаа слободни места за вториот уписен рок на повеќето насоки и тоа:

Насока

Државна

Кофинансирање

СИИС

0

17

SEIS

0

9

ПИТ

0

5

ИМБ

0

6

КИ

0

59

КН

0

14

КЕ

2

0