Почитувани студенти,

Објавено е решение за промена на студиска програма.

Дополнување на решението за промена на студиска програма.