Компанијата SORSIX објавува оглас за пролетна пракса. Повеќе информации може да се најдат на следниот линк.

devops_ff.jpg

wpff2.jpg

0