ПроКредит Банка вработува - Стручен за развој на апликации во сектор за информатичка технологија во Централната Управа во Скопје.

Повеќе информации на следниот линк.

1