Во текот на пролетта 2020 година започнува нов креативен и интересен заеднички проект на Википедија на Северна Македонија подржан од владата на Република Северна Македонија во сорботка со ФИНКИ отворен за сите што се стремат да стекнат знаења, поврзни со подобрување на  содржините, создавање и пишување содржини преку Википедија, можност за понатамошно приклучување во Викимедиините проекти.

Повеќе информации може да се најдат на следниот линк.

1