Почитувани студенти,

Во прилог е поканата која се однесува на инфо сесијата за отворениот јавен повик за инструментот за поддршка – “Стартапувач2“

pokana_za_info_sesija_finki6220.png

0