Во рамки на активностите за дефинирање на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година, на 2 Октомври 2019 година во 10 часот на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство ќе се одржи јавна дебата на тема:
 
Улогата на науката и иновациите во намалувањето на аерозагадувањето

Дневен ред:

1. Воведно обраќање Јани Макрадули, заменик министер за животна средина и просторно планирање
 
2. Презентација на проекти  

  • проф. д-р Боро Јакимовски, продекан за наука и соработка на ФИНКИ  
  • проф.д-р Дејан Мираковски, проректор за инвестиции и развој - Универзитет „Гоце Делчев“
  • Машински факултет, проект ГЕТ – велосипед 

3. Дискусија и предлози

 

1