Компанијата One VIP објавува оглас за вработување. Подетални информации можат да се добијат на следнов линк.

1