Објавен е распоред на испити во јунска испитна сесија за академската 2017/2018 година. Распоредот можете да го најдете на Огласна табла.