ФИНКИ, заедно со одделите за компјутери и за теорија на информации при македонската IEEE секција, на 16.11.2017, со почеток во 14:00 часот, во АМФ на ФИНКИ организираат покането предавање на тема:

Scale free distributions and extreme phenomena
Предавач ќе биде Александру Николин од Националниот институт за физика од Букурешт, Романија. 
 
Апстракт:
In this talk I will discuss the ubiquitous nature of the scale-free distribution and briefly overview some classical models which are known to generate scale-free distributions of some observed variables. In the second part of the talk I will present some recent results on the distribution of clusters of consonants and words in the Romanian language and distribution of earthquakes in the Vrancea (Romania) and South-California (USA) regions. 
Биографија на предавачот можете да најдете на CV Alexandru Nicolin RO - IFIN-HH
1