Рокот за упис на зимскиот семестар се продолжува до 14.9.2017 г. (четврток). Рокот за поднесување на молби на системот molbi.finki.ukim.mk се продолжува до четврток, 14.9.2017 до 16 часот. Продолжувањето на рокот се однесува на следните видови на молби:
 
Запишување на предмет без исполнет предуслов
Запишување на повеќе од 35 кредити
Молба за плаќање на рати