Support & Solutions Center Mk – Белгиска компанија со над 14.000 вработени ширум светот отвора конкурс за следните позиции:

1. System tester & Reverse Engineer

2. BICC (business intelligence competence center) Data Steward

 

Профил на кандидати:
 - Диплома/Магистратура од областа на компјутерски науки
 - Силен аналитички менталитет
 - Teчно зборување и пишување на англиски јазик
 - Подготвеност за кратки задачи во странство
 - Мотивација, дисциплина, добро-структуираност и флексибилност

Ве молиме поднесете го вашето CV (наведете за која работна позиција) на англиски јазик, ако ги исполнувате условите на нашите барања, на e-mail: work@motivi.mk најдоцна до 24 април, 2016 година.

Во случај да ја добиете оваа работа, ќе биде обезбедена обука.

1