ЕДУСОФТ објавува оглас за пополнување на следните работни позиции:

 

.NET Програмер   

 

Вашите работни задачи: Како софтверски инженер за веб апликации ќе имате клучна улога во реализирањето на нашите проекти врзани со развој и одржување на апликации. Во еден мешан тим на инженери и експерти, вие ќе бидте во можност да се вклучите во развојот на повеќеслоен веб информационен систем користејки MS-SQL, MS.NET, JavaScript и C#.

 

 

Потребни компетенции:

  • oдлично познавање на ASP.NET (ASP.MVC/Entity Framework)
  • одлично познавање на JavaScript, JQuery
  • одлично познавање на релациони бази на податоци MSSQL
  • одлично познавање на HTML, Javascript,JQuery, CSS и XML
  • познавање на софтверски архитектури, шаблони за дизајн и агилни методологии на работа
  • пожелно е искуство со AngularJS и Bootstrap
  • сопствена иницијатива и високи аналитички способности
  • интерес за нови технологии и способност истите да се применат при развојот на проекти

 

 

Пријавите во кои ќе ја наведете работната позиција за која сте заинтересирани со Ваша кратка биографија (CV), испратете ги на email адреса edusoft@edusoft.com.mk до 20.12.2015. Сите пријави ќе бидат разгледани а оние кои ги исполнуваат условите на огласот ќе бидат поканети на интервју.