Проектот организира студентски предизвик на тема I. FAST – Challenge Based Innovation  - Accelerators to tackle healthcare challenges.

Апликации се очекуваат од студенти кои студираат физика, инженерство, хемија, природни науки и медицина, а се запишани во последните години на нивните додипломски студии, како и со магистерски студии (пр.од 3-та година до 5-та година).
Рок за аплицирање: најдоцна до 26 февруари 2024 година.

Повеќе информации на линкот I. FAST – Challenge Based Innovation – Accelerators to tackle healthcare challenges (particle-accelerators.eu).