Почитувани студенти,

Објавен е распоред за втори парцијални испити во учебната 2022/2023 година. Истиот може да го видите на огласна табла.