Почитувани студенти,

Ве известуваме дека изборите за претседател и членови на ФСС за започнати. Инструкции за гласањето имате добиено на вашиот студентски маил.