Компанијата ИНТЕЛИГЕНТА објавува оглас за есенска пракса. Очекуваме да се пријават талентирани и мотивирани студенти што имаат интерес за:
  • Развој на системи за големи податоци и деловна интелигенција;
  • Развој и имплементација на деловни информациски системи;
  • Развој на системи базирани на оптимизациски алгоритми;
  • Прибирање и обработка на податоци со Python;
  • Поврзување на периферии на игри Unreal/Unity/C++/C#/.net
  • Развој на web апликации со Java Spring,.NET и Python Django;
  • Развој на Frontend (AngularJS, ReactJS);
  • Развој на системи базирани Blockchain технологии.
Практикантите ќе можат да го зголемат своето знаење преку користење на модерни технологии и работа на иновативни проекти. Секој практикант ќе добие посветен ментор со долгогодишно искуство во обука и образование. Праксата ќе започне на 01.10.21 и ќе трае три месеци, со ангажман од 10 до 40 часа неделно, од дома или во канцеларија, по избор на практикантот. Рок на пријавување 29.09.2021 година.
 
Заинтересираните кандидати може да се пријават на contact@inteligenta.io. Само кандидатите што се квалификуваат ќе бидат поканети на разговор.
1