Компанијата Џонсон Мети организира презентација на тема: запознавање на компанијата и дејноста и презентација на Wonderware. Повеќе информации можат да се погледнат тука.

 

1