Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство - ФИНКИ е дел од новиот EUROWEB проект, во кој учествуваат вкупно седумнаесет универзитети од ЕУ и Западен Балкан.
 
Целта на EUROWEB (EUropean Research and educatiOn collaboration with WEstern Balkans) проектот е да им се обезбеди на студентите усовршување во научни и технолошки области, врз база и на теоретски основи и практично искуство со меѓународна перспектива, како и нивна подготовка за учество во градењето и управувањето со комплексни и големи системи и инфраструктури. Проектот ќе има посебен фокус на системско и софтверско инженерство, информациски системи, информатички науки и компјутерско инженерство. Проектот е финансиран од Erasmus Mundus Action 2 програмата и ги покрива сите трошоци за престој на нашите студенти на ЕУ универзитетите.
 
На тој начин ќе им се овозможи на студентите на додипломски студии дел од образованието од нивните студиски програми да го добијат на некој од партнер-универзитетите во Европа, преку размена. Покрај студенти на додипломски студии, во размената ќе учествуваат и студенти од магистерски, докторски и пост-докторски студии, истражувачи и членови на наставниот кадар.
 
Конзорциумот на EUROWEB проектот го сочинуваат вкупно седумнаесет универзитети партнери - девет универзитети од ЕУ и осум универзитети од Западен Балкан:
 • Mälardalen University од Шведска
 • Sofia University St. Kliment Ohridski од Бугарија
 • Universita degli Studi dell’Aquila од Италија
 • Vrije Universiteit Amsterdam од Холандија
 • Universität Paderborn од Германија
 • University of Westminster од Англија
 • University POLITEHNICA of Bucharest од Романија
 • Åbo Akademi University од Финска
 • Universitat de les Illes Balears, Palma од Шпанија
 • University of Sarajevo од Босна и Херцеговина
 • University of Mostar од Босна и Херцеговина
 • University of University of Banja Luka од Босна и Херцеговина
 • Ss Cyril and Methodius University од Македонија
 • University of Niš од Србија
 • University of Belgrade од Србија
 • University Mediterranean од Црна Гора
 • University Al. Xhuvairi from Elbasan од Албанија
 
Во рамките на размената на студенти, истражувачи и наставен кадар помеѓу универзитетите кои се партнери во проектот, ќе биде направена размена на 99 студенти на додипломски студии, 39 магистранти, 15 докторанти, 10 пост-докторанти и 14 членови на наставен кадар. Од Македонија во овие категории ќе направат размена вкупно 24 студенти, истражувачи и членови на наставниот кадар.
 
Во рамките на овој проект сите универзитети учесници меѓусебно си ги признаваат освоените кредити. Проектот EUROWEB е директен показател за признавањето на студиите на ФИНКИ како дел од УКИМ од страна на ЕУ универзитетите.
 
Проектот започнува во септември годинава, а ќе трае 4 години. Во наредниот период на веб станата на ФИНКИ ќе бидат објавени деталите и конкурсот за пријавување на студентите за мобилност во ЕУ.