Почитувани,

На ден 28.07.2020 (вторник) од 10:00 часот е закажана јавна одбрана на магистерската работа на Маја Костоска со наслов  „Евалуација на перформанси и потрошувачка енергија кај DeepLearning4j алгоритмите на мобилни телефони“

 
Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.