Почитувани,

На ден 27.07.2020 (понеделник) од 10:00 часот е закажана јавна одбрана на магистерската работа на студентот Александра Жбајнова-Мирческа со наслов "Транзиција на ИТ компании од водопадни во агилни методологии".

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.