Почитувани,

На ден 15.09.2020 (вторник) од 18:00 е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Ана Тодоровска со наслов „Платформа за споделување и изнајмување на облека".

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.