Почитувани,

На ден 30.06.2020 (вторник) од 10:00 часот е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Зорица Јанкулоска со наслов „Тестирање на работни текови".

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.