Почитувани,

На ден 26.06.2020 (петок) од 14:00 часот е закажана јавна одбрана на дипломска работа на студентот Сања Здравкова со наслов „Имплементација на blockchain кај криптовалутите".

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.