Заверка и упис на семестар III циклус
Објавено е соопштение за заверување и упис на семестар и пријавуавње на испити за студентите запишани на III циклус на студии.
Упис на летен семестар II циклус
Им се соопштува на студентите запишани на втор циклус на студии дека заверката на зимскиот и уписот на летниот семестар во учебната 2014/2015 година ќе се врши од 03.03.2015 до 13.03.2015.
Пријавување испити за студенти на II циклус
Пријавувањето на испитите на ФИНКИ за зимскиот испитен рок 2014/2015 година за студентите на втор циклус на студии ќе се одвива во периодот од 03.03 до 13.03.2015 година.

Предавање, Бабини игри

Почитувани студенти, ни претставува особена чест да ве поканиме да присуствувате на предавањето за примена на современи информатички технологии за иновација на образованието.

Предавањето со наслов „Бабини игри“ ќе го одржат Марина Василева и Добри Јовески, носителите на втората награда на глобалниот натпревар организиран од страна на „Microsoft Partners in Learning", во кое учествуваа илјадници тимови од целиот свет. Правото на учество на натпреварот го добија освојуваќи го првото место во Европа.

Предавањето ќе се одржи во вторник, 13.12.2011 година, во 11:00 часот во амфитеатарот на ТМФ.